Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW)

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW)

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” rozpoczyna  realizację rocznego  projektu dostarczającego usługę Asystenta Osobistego Osoby
z Niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Okres trwania Programu przewidziany jest do końca roku 2021.

Uczestnicy:

W ramach projektu wsparcie otrzyma 50 osób:

·         45 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogących skorzystać z ok. 60 godzin wsparcia miesięcznie,

·         5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, mogących skorzystać z 30 godzin wsparcia miesięcznie.

 

Jeżeli uczestnik korzysta ze wsparcia asystenta dydaktycznego, godziny asysty muszą zostać pomniejszone o to wsparcie dydaktyczne.

 

Program zapewnia:

·         zwiększenie możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

·         ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby  niepełnosprawnej do podejmowania aktywności,

·         przeciwdziałanie dyskryminacji oraz niwelowanie ograniczeń powstałych ze względu na niepełnosprawność,

·         przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. udział
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych lub też rehabilitacyjnych.

Kto może skorzystać z Projektu:

Pomoc asystenta uzyskają osoby z niepełnosprawnością na terenie całej Polski:

·         dzieci do 16 roku życia ( limit 5 osób ),

·         uczniowie przygotowujący się do podjęcia studiów,

·         studenci,

·         pracownicy dydaktyczni i naukowi,

·         osoby wspierające innych niepełnosprawnych w środowisku akademickim.

Osoba zgłaszająca się do programu może wskazać swojego asystenta lub skorzystać z asystenta przydzielonego przez Stowarzyszenie.

 

LINK DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO:

Karta zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnościami edycja 2021 (office.com)