Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start KOMUNIKAT DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

KOMUNIKAT DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)
 
Wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na rok akademicki 2020/2021 należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w określonych przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej terminach (Tylko raz na dany rok akademicki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy student otrzyma nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wtedy wniosek należy złożyć ponownie.)


Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane do studentów tylko za pośrednictwem USOSweb. Student jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.


Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy studenta.


Termin składania wniosku na miesiąc październik: od 28 września 2020 r. do 5 października 2020 r.


Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące: od 25 dnia każdego poprzedniego miesiąca do 5 dnia każdego miesiąca od którego stypendium ma być wypłacone.


Student wypełnia wniosek w systemie USOSweb, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (skan w formacie PDF).

 

Instrukcja