Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” realizuje projekt dostarczający usługę Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością w środowisku akademickim (finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego).

Usługa ta adresowana jest do osób mających trudności w codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu tak na uczelni jak i poza nią. Korzystać z takiego wsparcia mogą: studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy uczelni zaangażowani we wsparcie osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Każda taka osoba może otrzymać wsparcie asystenta w liczbie 60 godzin miesięcznie w roku 2021 (w okresie wakacyjnym 40 godzin). Asysta w ramach projektu może być świadczona również przy wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania.

Osoby zainteresowane takim wsparcie bardzo proszę o kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami (adres e-mail bon@polsl.pl) do dnia 11 stycznia 2021r. (poniedziałek).