Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start ZAPISY NA LEKTORAT W TRYBIE ONLINE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZAPISY NA LEKTORAT W TRYBIE ONLINE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH W TRYBIE ONLINE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21 DLA GRUP PODEJMUJĄCYCH ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH PO RAZ PIERWSZY (SJO)

Zapisy do grup językowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie SJO:

https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1-SJO/Strony/witamy.aspx

Aby zapisać się do grupy, student, w dniu i o godzinie planowych zajęć z lektoratu, jest zobowiązany do udziału w spotkaniu organizacyjnym ‘klikając’ w podany dla danego kierunku link do wirtualnego pokoju (ZOOM.us lub Microsoft Teams).

Po uzyskaniu informacji na temat kryteriów zapisów i przynależności do grup, student jest zobowiązany wypełnić formularz zapisu do grupy językowej, który zostanie omówiony i udostępniony w trakcie spotkania  - obecność studentów na spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowa!

Na potrzeby zapisu do grup językowych student posługuje się nadanym przez uczelnię w wyniku rekrutacji numerem albumu. O przypisaniu do poszczególnej grupy językowej stanowi umieszczony na liście w/w niepowtarzalny numer albumu. Listy zostaną umieszczone na stronie SJO (oraz przesłane na Wydziały do poszczególnych BOS-ów).

Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup językowych oraz o tym gdzie odbywać się będą kolejne zajęcia z języka ( symbol grupy, nazwisko lektora, link do spotkania na zajęcia on-line) zostaną umieszczone na stronie SJO w dniu poprzedzającym planowe zajęcia z danego języka.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI i ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W TRYBIE ONLINE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21 DLA GRUP KONTYNUUJĄCYCH LEKTORAT (SJO)

Studenci z grup językowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia, którzy
w semestrze zimowym 2020/21 kontynuują lektorat języka obcego otrzymają informację o sposobie rozpoczęcia zajęć  w ramach  lektoratu drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora na Platformie Zdalnej Edukacji od prowadzących zajęcia w ubiegłym semestrze.

Zajęcia rozpoczynają się zgodnie planem. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości.