Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start O nas

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Centrum Obsługi Studiów

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami na Politechnice Śląskiej funkcjonuje od 1 lipca 2008 roku i jest częścią Centrum Obsługi Studiów. Biuro podlega Prorektorowi ds. Spraw Studenckich i Kształcenia.

Naszym celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej na zasadzie równych szans, oraz stwarzanie studentom i doktorantom Politechniki Śląskiej, będącymi osobami niepełnosprawnymi pełnego udziału w procesie kształcenia. Nasze usługi kierujemy także do osób które, nie posiadają stopnia niepełnosprawności, lecz ich stan zdrowia utrudnia prawidłowy proces kształcenia. Usługi BON skierowane są również do kandydatów na studia z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnymi, oraz w zakresie informacyjnym i doradczym również do pracowników dydaktycznych i administracyjnych Politechniki Śląskiej. Z usług BON mogą korzystać wszyscy niepełnosprawni studenci bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

mgr Grażyna Maszniew - Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Halina Naglik - pracownik Biura

mgr Anna Nogieć - pracownik Biura

mgr inż. Amadeus Jagieła- Zając -  Rzecznik ds. Osób z Niepełnosprawnościami 


KONTAKT

tel. 32 237 23 50  (pon.-pt. 9:00-14:00)
e-mail: bon@polsl.pl

www.facebook.com/bonpolsl/

Bezpośredni kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
tel. 32 237 10 79 (pon.-pt. 7:00-15:00)
e-mail: grazyna.maszniew@polsl.pl

 

BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ MIEŚCI SIĘ W REKTORACIE PRZY UL. AKADEMICKIEJ 2A, POK. 283 W GLIWICACH).  Biuro pełni dyżury codziennie w dniach  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

  STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (wyłącznie za pomocą systemu USOSweb – nie składa się wersji papierowej)
 
Wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na rok akademicki 2020/2021 należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w określonych przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej terminach (Tylko raz na dany rok akademicki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy student otrzyma nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wtedy wniosek należy złożyć ponownie.)


Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą wysyłane do studentów tylko za pośrednictwem USOSweb. Student jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.


Wniosek uznaje się za złożony w momencie podpisania go kodem przesłanym przez system USOSweb na indywidualny uczelniany adres mailowy studenta.


Termin składania wniosku na miesiąc październik: od 28 września 2020 r. do 5 października 2020 r.


Termin składania wniosku o przyznanie świadczenia na kolejne miesiące: od 25 dnia każdego poprzedniego miesiąca do 5 dnia każdego miesiąca od którego stypendium ma być wypłacone.


Student wypełnia wniosek w systemie USOSweb, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (skan w formacie PDF).

 

Instrukcja

 

KONSULTACJE RZECZNIKA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

piątki - 14:00 - 17:00

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE: (dla wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej)

wtorki - 15:00 - 19:00

środy – 9:00-13:00

piątki – 9:00-12:00

UWAGA !!!: Na konsultacje należy zabrać aktualną legitymację.

Zapisy mailowo lub telefonicznie (dane powyżej).