Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Linki

Linki

Informacje ogólne dla osób z niepełnosprawnością

Informator dla osób niepełnosprawnych
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
Orzekanie o niepełnosprawności
Osoby niewidome i słabowidzące
Osoby niesłyszące i słabosłyszące
Osoby niepełnosprawne ruchowo
Osoby z niepełnosprawnością psychiczną

Informacje o wsparciu edukacji osób z niepełnosprawnością

Program PFRON "Aktywny samorząd" (moduł II) - dofinansowanie kosztów studiów
Edukacja a niepełnosprawność - wyszukiwarka informacji (w języku angielskim)
DARe-Learning - portal edukacyjny dla nauczycieli, na którym udostępniono materiały ułatwiające nauczycielom pracę z osobami z niepełnosprawnościami. Materiały te są owocem ponad dekady doświadczeń zebranych przez BON UJ oraz jednostki pokrewne z europejskich uczelni wyższych.
Konstelacja Lwa – program wsparcia Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowany do studentów, którzy mają problemy adaptacyjne lub zaburzenia psychiczne

Czasopisma

Integracja
Nasze sprawy
Tyfloświat
Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych
Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych
Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania

Tworzenie dostępnych stron internetowych

Web Accessibility Initiative - Konsorcjum W3C
Standard Section508
Accessify
WCAG 2.0

Inne

Informacje dla studentów Politechniki Śląskiej
Centrum Obsługi Studiów
Biuro Wymiany Akademickiej - informacje o programie Erasmus